مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: طرح استانداردسازی سیستمهای حرارتی مدارس استان اردبیل از چند سال پیش آغاز شده و تاکنون ۹۵۱ مدرسه به سیستم حرارتی استاندارد تجهیز شده‌اند.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، دولت لطفی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مشگین‌شهر اظهار داشت:‌ طرح استانداردسازی سیستمهای حرارتی مدارس استان اردبیل از چند سال پیش آغاز شده و تاکنون 951 مدرسه به سیستم حرارتی استاندارد تجهیز شده‌اند.

Image result for ‫عکس از مدارس ابتدایی اردبیل‬‎

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: طرح استانداردسازی سیستمهای حرارتی مدارس استان اردبیل از چند سال پیش آغاز شده و تاکنون ۹۵۱ مدرسه به سیستم حرارتی استاندارد تجهیز شده‌اند به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، دولت لطفی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مشگین‌شهر اظهار داشت:‌ طرح استانداردسازی سیستمهای حرارتی مدارس استان اردبیل از چند سال پیش آغاز شده و تاکنون 951 مدرسه به سیستم حرارتی استاندارد تجهیز شده‌اند.

 

وی با بیان اینکه براساس پیش‌بینیها و برنامه‌ریزیهای انجام شده تا 2 سال آینده تمامی مدارس استان به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز می‌شوند، گفت: 136 مدرسه شهرستان مشگین‌شهر نیز با اعتباری نزدیک به 2 میلیارد تومان استاندارسازی شده است.

لطفی با اشاره به اینکه در مهرماه امسال 40کلاس درس تحویل دانش‌آموزان شهرستان مشگین‌شهر شده است، افزود: برای تکمیل مدارس شهدای فرهنگیان و مسکن مهرمبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون اعتبار نیاز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت آموزش وپرورش در جوامع مختلف، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه پایدار دانست و بیان کرد: پیشرفت کشورها حاصل دستاورد آموزش و پرورش است.

احمد ناصری با اشاره به موافقت 80 درصد از متقاضیان انتقال در استان تصریح کرد: در طول سال تعدادی از فرهنگیان مشگین‌شهر مجبور بودند مسیر مشگین‌شهر را به طرف شهرستان‌های مجاور طی کنند تا در محل کار حاضر شوند و این امر علاوه بر افزایش خطرات جاده‌ای سبب می‌شد کیفیت آموزشی نیز به صورت چشمگیر کاهش یابد اما با انتقال 300 نفر از معلمان به شهرستان مشگین‌شهر می‌توان تمامی دروس را به صورت تخصصی ارائه کرد و از افراد غیر متخصص استفاده نشود.

وی با بیان اینکه از نیروهای مازاد می‌توان در پژوهش‌سراها، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، گروه‌های آموزشی و غیره استفاده کرد، اظهار کرد: امسال جمعی از فرهنگیان بازنشسته شده بودند و تا پایان سال نیز تعدادی بازنشسته می‌شوند بنابراین این نیروهای مازاد می‌تواند جایگزین آنان شده و در مسئولیت‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی مشغول خدمت شوند.

ناصری با تاکید بر تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها گفت: هر چقدر تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها کم شود کیفیت آموزشی ارتقاء می‌یابد که با این نیروهای مازاد می‌توان برخی کلاس‌های پر جمعیت را به دو کلاس تبدیل و کیفیت آموزشی را ارتقاء داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل مشارکتهای عمومی و استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان را امری ضروری دانست و افزود: درسطح استان یک هزار و 800 مدرسه شرایط تشکیل انجمن اولیا و مربیان را دارند.

 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: طرح استانداردسازی سیستمهای حرارتی مدارس استان اردبیل از چند سال پیش آغاز شده و تاکنون ۹۵۱ مدرسه به سیستم حرارتی استاندارد تجهیز شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، دولت لطفی ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان مشگین‌شهر اظهار داشت:‌ طرح استانداردسازی سیستمهای حرارتی مدارس استان اردبیل از چند سال پیش آغاز شده و تاکنون 951 مدرسه به سیستم حرارتی استاندارد تجهیز شده‌اند.

وی با بیان اینکه براساس پیش‌بینیها و برنامه‌ریزیهای انجام شده تا 2 سال آینده تمامی مدارس استان به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز می‌شوند، گفت: 136 مدرسه شهرستان مشگین‌شهر نیز با اعتباری نزدیک به 2 میلیارد تومان استاندارسازی شده است.

لطفی با اشاره به اینکه در مهرماه امسال 40کلاس درس تحویل دانش‌آموزان شهرستان مشگین‌شهر شده است، افزود: برای تکمیل مدارس شهدای فرهنگیان و مسکن مهرمبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون اعتبار نیاز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت آموزش وپرورش در جوامع مختلف، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه پایدار دانست و بیان کرد: پیشرفت کشورها حاصل دستاورد آموزش و پرورش است.

احمد ناصری با اشاره به موافقت 80 درصد از متقاضیان انتقال در استان تصریح کرد: در طول سال تعدادی از فرهنگیان مشگین‌شهر مجبور بودند مسیر مشگین‌شهر را به طرف شهرستان‌های مجاور طی کنند تا در محل کار حاضر شوند و این امر علاوه بر افزایش خطرات جاده‌ای سبب می‌شد کیفیت آموزشی نیز به صورت چشمگیر کاهش یابد اما با انتقال 300 نفر از معلمان به شهرستان مشگین‌شهر می‌توان تمامی دروس را به صورت تخصصی ارائه کرد و از افراد غیر متخصص استفاده نشود.

وی با بیان اینکه از نیروهای مازاد می‌توان در پژوهش‌سراها، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، گروه‌های آموزشی و غیره استفاده کرد، اظهار کرد: امسال جمعی از فرهنگیان بازنشسته شده بودند و تا پایان سال نیز تعدادی بازنشسته می‌شوند بنابراین این نیروهای مازاد می‌تواند جایگزین آنان شده و در مسئولیت‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی مشغول خدمت شوند.

ناصری با تاکید بر تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها گفت: هر چقدر تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها کم شود کیفیت آموزشی ارتقاء می‌یابد که با این نیروهای مازاد می‌توان برخی کلاس‌های پر جمعیت را به دو کلاس تبدیل و کیفیت آموزشی را ارتقاء داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل مشارکتهای عمومی و استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان را امری ضروری دانست و افزود: درسطح استان یک هزار و 800 مدرسه شرایط تشکیل انجمن اولیا و مربیان را دارند.

 

وی با بیان اینکه براساس پیش‌بینیها و برنامه‌ریزیهای انجام شده تا 2 سال آینده تمامی مدارس استان به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز می‌شوند، گفت: 136 مدرسه شهرستان مشگین‌شهر نیز با اعتباری نزدیک به 2 میلیارد تومان استاندارسازی شده است.

لطفی با اشاره به اینکه در مهرماه امسال 40کلاس درس تحویل دانش‌آموزان شهرستان مشگین‌شهر شده است، افزود: برای تکمیل مدارس شهدای فرهنگیان و مسکن مهرمبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون اعتبار نیاز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت آموزش وپرورش در جوامع مختلف، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه پایدار دانست و بیان کرد: پیشرفت کشورها حاصل دستاورد آموزش و پرورش است.

احمد ناصری با اشاره به موافقت 80 درصد از متقاضیان انتقال در استان تصریح کرد: در طول سال تعدادی از فرهنگیان مشگین‌شهر مجبور بودند مسیر مشگین‌شهر را به طرف شهرستان‌های مجاور طی کنند تا در محل کار حاضر شوند و این امر علاوه بر افزایش خطرات جاده‌ای سبب می‌شد کیفیت آموزشی نیز به صورت چشمگیر کاهش یابد اما با انتقال 300 نفر از معلمان به شهرستان مشگین‌شهر می‌توان تمامی دروس را به صورت تخصصی ارائه کرد و از افراد غیر متخصص استفاده نشود.

وی با بیان اینکه از نیروهای مازاد می‌توان در پژوهش‌سراها، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، گروه‌های آموزشی و غیره استفاده کرد، اظهار کرد: امسال جمعی از فرهنگیان بازنشسته شده بودند و تا پایان سال نیز تعدادی بازنشسته می‌شوند بنابراین این نیروهای مازاد می‌تواند جایگزین آنان شده و در مسئولیت‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی مشغول خدمت شوند.

ناصری با تاکید بر تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها گفت: هر چقدر تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها کم شود کیفیت آموزشی ارتقاء می‌یابد که با این نیروهای مازاد می‌توان برخی کلاس‌های پر جمعیت را به دو کلاس تبدیل و کیفیت آموزشی را ارتقاء داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل مشارکتهای عمومی و استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان را امری ضروری دانست و افزود: درسطح استان یک هزار و 800 مدرسه شرایط تشکیل انجمن اولیا و مربیان را دارند.

عضویت در خبرنامه

یک تصویر یک خاطره

حاضرین در سایت

ما 145 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود به سایت