hvac training Institute دپارتمان تخصصی آموزش تاسیسات، برق و انرژی

دپارتمان آموزش تاسیسات

تورهای صنعتی داخلی و خارجی

اهداف برگزاری تورهای صنعتی

تور صنعتی به منظور آشنا كردن مدیران و كارشناسان واحدهای صنعتی كوچك، مشاوران صنعتی و شركت های خدمات علمی، فنی، آزمایشگاهی با واحدهای صنعتی موفق داخلی به منظور تبادل تجربیات، آشنایی با عوامل موفقیت و بهره وری واحدها انجام می گردد. بر این اساس واحد صنعتی موفق به واحدی اطلاق می شود كه در یك یا چند زمینه به بهره گیری از فناوریهای جدید، ابداعات جدیدی در تولید محصول، ارتقاء تولید، ارتقاء كیفیت و بهره وری، روشهای جدید مدیریتی، توسعه بازار صادرات، كارآفرینی و استفاده از فناوری اطلاعات دارای موفقیت باشد.

ادامه مطلب...
 

طراحی مبدل با نرم افزار ASPEN

اهداف دوره

Aspen یک نرم افزار کامل در جهت طراحی حرارتی و مکانیکی مبدل های حرارتی می باشد. از این نرم افزار می توان برای طراحی تخمینی مبدل، برآورد اولیه هزینه های ساخت مبدل و انتخاب حالت بهینه طراحی مبدل در جهت تسریع در ساخت، کاهش هزینه های ثابت ساخت و کاهش زمان طراحی بهره برد. از این نرم افزار می توان، به طور همزمان، همراه نرم افزار Aspen Plus در جهت کاهش هزینه ای عملیاتی، حداقل کردن زمان های قطع برنامه، کشف گلوگاه های فرآیندی، تخمین عملکرد فرآیندی در شرایط عملیاتی مختلف و طراحی واقعی مبدل های حرارتی در طول فرآیند استفاده کرد. همچنین این برنامه قادر است برای طراحی مجدد مبدل های موجود بکتر رود و اثر مبدل را در کارایی کل فرآیند مشخص کند.

 

ادامه مطلب...
   

دوره تخصصی ممیزی انرژی در صنعت (ارزیابی کارآیی کوره های صنعتی)

اهداف برگزاری دوره:

مدیریت و کارايي انرژي درک چگونگي مصرف انرژي در تأسيسات و عمليات مي باشد. اقدامات مدیریت انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که نهايتاً منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند. علاوه بر درک شیوه استقرار نظام مدیریت انرژی، در اين دوره تمرکز بر روي کاربردهاي صنعتي نیز وجود دارد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه، آموز شهاي پايه اي براي مديران انرژي در خصوص مدیریت و کارايي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد. اين دوره علاوه بر توسعه دانش و بينش شرکت کنندگان به موضوعات مهندسي انرژي، به آنان توانايي درک و تحليل فرآيند اندازه گيري و محاسبات کارايي را در کاربردهاي مختلف صنعتي و ساختماني مي دهد و آنها قادر خواهند بود طرح هاي مديريت انرژي را در سیستم های حرارت مرکزی با هدف بهبود کارايي انرژي تهيه نمايند.

ادامه مطلب...
   

دوره تخصصی ممیزی انرژی در صنعت (فن، کمپرسور، سیستم هوای فشرده)

اهداف برگزاری دوره:

مدیریت و کارايي انرژي درک چگونگي مصرف انرژي در تأسيسات و عمليات مي باشد. اقدامات مدیریت انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که نهايتاً منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند. علاوه بر درک شیوه استقرار نظام مدیریت انرژی، در اين دوره تمرکز بر روي کاربردهاي صنعتي نیز وجود دارد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه، آموز شهاي پايه اي براي مديران انرژي در خصوص مدیریت و کارايي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد. اين دوره علاوه بر توسعه دانش و بينش شرکت کنندگان به موضوعات مهندسي انرژي، به آنان توانايي درک و تحليل فرآيند اندازه گيري و محاسبات کارايي را در کاربردهاي مختلف صنعتي و ساختماني مي دهد و آنها قادر خواهند بود طرح هاي مديريت انرژي را در سیستم های حرارت مرکزی با هدف بهبود کارايي انرژي تهيه نمايند.

ادامه مطلب...
   

دوره تخصصی مدیریت انرژی در تاسیسات حرارتی و برودتی

اهداف برگزاری دوره:

مدیریت و کارايي انرژي درک چگونگي مصرف انرژي در تأسيسات و عمليات مي باشد. اقدامات مدیریت انرژي به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که نهايتاً منجر به استفاده صحيح و با بازدهي بيشتر انرژي مي شوند. علاوه بر درک اقدامات کلي مدیریت انرژي در تاسيسات و تجهيزات حرارتي، در اين دوره تمرکز بر روي کاربردهاي صنعتي همچون سيستم هاي بخار، بويلرها، کوره ها، مبدل هاي گرمايي و سيستم هاي توليد همزمان مي باشد. مهمترين هدف مورد نظر از برگزاري دروه، آموز شهاي پايه اي براي مديران انرژي در خصوص مدیریت و کارايي انرژي با تمرکز بر صنايع و ساختمان هاي بزرگ مي باشد.

 

ادامه مطلب...
   

صفحه 1 از 10

دوره تخصصی چیلرهای تراکمی

دوره تخصصی کولرگازی و اسپلیت

دوره تخصصی چیلرهای جذبی

دوره تخصصی بویلر و مشعل های صنعتی

دوره سیستم های تبرید آمونیاکی

دوره تخصصی نرم افزار کریر

پرداخت وجه آنلاین

شما اینجا هستید: Home

تصویر کلاسها

steam-trap-03.jpg